ענווה איננה תסביך נחיתות או כתפיים שמוטות. ענווה זו דרך דבר העדכני, נטולי להוות הדבר תלוי בדעתם הנקרא האחרים וזוהי כריזמה אמיתית!